Zofia Gromala (ZG)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 8:00-8:45 (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26   (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26    
2 2. 8:50-9:35 (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26   (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26    
3 3. 9:45-10:30     (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26 (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26 (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26
4 4. 10:50-11:35     (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26 (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26 (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26
5 5. 11:45-12:30 (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26 (101,102,103,104,105,106) j. obcy1 26 (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26 303 godz.wych 26 (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26
6 6. 12:40-13:25 (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26 (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26 (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26 (101,102,103,104,105,106) j. obcy1 26 (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26
7 7. 13:35-14:20   (201,203,204,205,206,202) j. obcy1 26   (101,102,103,104,105,106) j. obcy1 26 (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26
8 8. 14:25-15:10   (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26   (201,204,205,206,202,203) j. n. DSD 26 (101,102,103,104,105,106) j. n. DSD 26
wygenerowano 2018-09-14
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+